Get Ready!

  • Plot introduction:
  • 妻夫木聪饰演的波佐间永介白天是糕点师,实际是带领一支拥有过人手术技术但费用高昂的地下医疗团队的队长ace,为被放弃的患者进行手术。藤原龙也饰演他的搭档,被称为joker的国际律师山田让,负责与患者进行交涉。松下奈绪饰演技术一流的手术护士依田沙姫,日向亘饰演天才黑客白濑刚人。

最近更新

[中国大陆 / 奇幻]
[中国大陆 / 喜剧]
[中国大陆 / 喜剧]
[中国大陆 / 剧情]
[中国香港 / 爱情]
[中国香港 / 剧情]
[中国大陆 / 剧情]
[中国大陆 / 剧情]
[日本 / 剧情]
[韩国 / 剧情]
[中国香港 / 香港]
[美国 / 剧情]
[日本 / 剧情]
[日本 / 日本]
[中国香港 / 香港]
[中国香港 / 剧情]
[中国大陆 / 剧情]
[日本 / 剧情]
[中国香港 / 剧情]
[英国 / 剧情]
[中国大陆 / 剧情]
[中国大陆 / 喜剧]
[韩国 / 喜剧]
[中国大陆 / 爱情]